COOKIE BELEID EN INFORMATIE OMTRENT COOKIES

Woolrich Europe SpA, met het hoofdkantoor te Via dell'Arcoveggio, 59/5 - 40129 Bologna, Italië - ("Woolrich"), als eigenaar van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op grond van art. 28 van wetsbesluit 30 juni 2003, No. 196 ("Privacy Code"), voorziet Woolrich je van de volgende informatie, in aanvulling op de Privacy Policy en de informatie omtrent Privacy op de website woolrich.eu ("Site"), die ons Cookies Beleid vormen. Hieronder zullen de verschillende soorten Cookies en de op de website toegepaste technologieën, aan de hand van de Bepaling van de Privacy Autoriteit "Vereenvoudigde procedures om informatie te verstrekken en toestemming te verkrijgen over cookies - 8 mei 2014", gepubliceerd in Staatscourant nr. 126 van 3 juni 2014 ("Autoriteitsbepaling") te raadplegen op het internetadres van de Privacy Autoriteit .

Cookies zijn geen virussen, maar tekstbestanden die noch door de browser worden geïnterpreteerd, noch worden uitgevoerd in het geheugen. Als gevolg daarvan kunnen Cookies zich niet repliceren of zich uitbreiden naar andere netwerken om daar opnieuw te worden gerepliceerd. Aangezien zij deze functies niet kunnen vervullen, vallen zij niet onder de standaarddefinitie van een virus. De Cookies zouden echter wel ingezet kunnen worden voor kwaadaardige doeleinden. Wanneer zij gebruikt worden als middel voor het opslaan van voorkeursinformatie, de geschiedenis van de acties van de gebruiker en de specifieke navigatie tussen sites, kunnen de Cookie worden gebruikt als een vorm van spyware. Veel anti-spyware producten identificeren om deze reden Cookies als mogelijke bedreiging.

1. Wat zijn Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte sites naar het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt om te navigeren, meestal een browser, worden gestuurd en worden opgeslagen in de daarvoor bestemde map van de browser terwijl de Gebruiker de intentie heeft de website te bezoeken, om vervolgens heruitgezonden te worden bij latere bezoeken.

Cookies worden gebruikt met het doel het navigeren te verbeteren, reeds ingevoerde gebruikersvoorkeuren (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.) op te slaan en de smaken en voorkeuren van Gebruikers te traceren, zodat gerichte marketing initiatieven kunnen worden toegepast of diensten met betrekking tot de activiteiten van de eigenaar van de gegevens geleverd kunnen worden, zoals nieuwsbrieven, service aankondigingen op de site, enz. Indien er beperkingen aan het gebruik van Cookies worden opgelegd, zal dat effect hebben op de bruikbaarheid van de inhoud van de website tijdens het gebruik. Het is altijd mogelijk voor de gebruiker Cookies te verhinderen of te verwijderen uit de browser cache, maar dergelijke acties zouden een onvolledige beschikbaarheid van de door de web toepassing aangeboden services kunnen veroorzaken.

2. Cookie Types

Sessie Cookies zijn tijdelijke bestanden die alleen voor de duur van de sessie van de Gebruiker bestaan. Wanneer de browser wordt gesloten, verlopen de Sessie Cookies. Sessie Cookies worden in het algemeen gebruikt om gebruikers te identificeren wanneer zij inloggen op een site, om de gebruiker en zijn voorkeuren in de overgang tussen de pagina's van de site te herinneren en om de door hem/haar specifieke, eerder verzamelde informatie te tonen. Het bekendste voorbeeld is de functie van het "online winkelwagentje" van een e-commerce site: Middels het bezoeken van een cataloguspagina en het selecteren van een aantal items, herinneren de Sessie Cookies die selecties zodat de artikelen in een virtueel winkelwagentje geselecteerd blijven wanneer je klaar bent om af te rekenen. Zonder de Sessie Cookies zou de pagina de voorafgaande activiteit niet kunnen herkennen wanneer de Klant op ‘check out’ klikt en zou het winkelwagentje leeg blijven.

Permanente Cookies zijn bestanden die actief blijven, zelfs nadat de browser wordt gesloten en helpen websites bij het onthouden van gebruikersgegevens en instellingen voor toekomstig gebruik. Dit maakt snellere toegang mogelijk, omdat het niet nodig is opnieuw in te loggen. Door middel van deze cookies worden, naast authenticatie, ook eventuele andere website functies mogelijk gemaakt, waaronder: de taalkeuze, de keuze van het thema, de menuvoorkeuren, bookmarks of favorieten, en nog veel meer. De wensen die tijdens een bezoek worden toegepast, zullen worden herinnerd bij het volgende bezoek door het gebruik van Permanente Cookies.

Technische Cookies zijn onmisbaar voor het goed functioneren van onze site. Zonder hen zou de gebruiker niet in staat zijn om door de website te bladeren en een aantal van haar functies te gebruiken. Cookies van dit type zijn "technisch", kunnen zowel Sessie Cookies of Permanente Cookies zijn en hebben de functie om de informatie die de gebruiker verstrekt tijdens het aankoopproces bij het navigeren van de ene pagina naar de andere te onthouden. Aangezien deze Cookies essentieel zijn, kan het uitschakelen ervan de website-content aantasten en het gebruik van de Site onmogelijk maken of ernstig beperken. Deze Cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker kan identificeren, behalve wanneer een Gebruiker zich registreert op de Site en navigeert na de "login" voor voorbehouden diensten.

De Profilerings en Navigatie-detectie Cookies zijn van essentieel belang om te analyseren hoe bezoekers onze Site gebruiken en om de toegang hiertoe te controleren. Dit stelt ons in staat om een hoge kwaliteit gebruikerservaring te leveren, ons aanbod aanpassend op basis van de daadwerkelijk door de gebruiker bezochte pagina's. We zouden dit soort Cookies bijvoorbeeld kunnen gebruiken om bij te houden welke pagina’s het meest populair zijn, op welke wijze verwijzing tussen pagina’s het efficiëntste zijn, of om de oorzaken vast te stellen voor foutmeldingen op sommige pagina's. Deze Cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker kan identificeren. Alle verzamelde gegevens worden geaggregeerd en zijn daarom anoniem en worden gebruikt om de werking van onze Site te verbeteren.

3. Cookies van derden (Third-party Cookies)

Er zijn verschillende soorten cookies, sommige van hen zijn gedefinieerd door derden. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt door de website die de bezoeker eerst heeft gekozen dat advertenties van een andere server of een website van derden bevat. De browser verzamelt informatie uit verschillende bronnen zodat alle items worden weergegeven op dezelfde pagina als door de gebruiker bekeken wordt, waardoor er meer Cookies in de betreffende browser map terecht komen. Al deze cookies kunnen zowel direct uit de browserinstellingen worden verwijderd, als door middel van speciale programma's (ook gratis). Het is daarnaast ook mogelijk de aanmaak van Cookies preventief te blokkeren, maar in dat geval zouden bepaalde diensten van de Site niet zo kunnen functioneren als verwacht of is het mogelijk dat er geen toegang verkregen kan worden tot de Site.

Google Analytics is een dienst aangeboden door Google Inc. die gedetailleerde statistieken genereert over het verkeer naar een website en over de verkeersbronnen. Het is de meest gebruikte statistische dienst. Google Analytics kan bezoekers afkomstig uit alle externe links naar een site, met inbegrip van zoekmachines en sociale netwerken, evenals directe bezoeken en bezoeken vanuit referentie-websites, monitoren. Google Analytics geeft ook afkomst van reclame, pay per click, e-mail marketing, evenals koppelingen in PDF-documenten weer. Om toegang te krijgen tot de relevante informatie klik hier.

Google Tag Manager is een platform dat met een enkel javascript in staat stelt om gegevens naar jouw Google Analytics / Google Adwords te sturen en op een eenvoudige manier te beheren. Hiermee kun je alle tags die worden gebruikt als koppeling tussen websites beheren. Tags zijn kleine delen van de website code waarmee het verkeer en het gedrag van bezoekers geanalyseerd kan worden, de effectiviteit van online advertising en sociale kanalen gecontroleerd kan worden, remarketing en targeting op doelgroep mogelijk worden gemaakt, de website ervaren en geoptimaliseerd kan worden, en nog veel meer. Om toegang te krijgen tot de relevante informatie klik hier.

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatie doeleinden van het bedrijf Webtrekk GmbH, www.webtrekk.com. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om gebruikersprofielen te creëren door het gebruik van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de Internet browser van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat om de Internet browser te herkennen. De verzamelde gegevens uit de Webtrekk technologieën zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens van de persoon naar wie het pseudoniem verwijst, zonder dat de betrokkene daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De gebruiker kan zich te allen tijde, met betrekking op de toekomst, verzetten tegen de opsporing en het opslaan van de data.

4. Cookies uitschakelen

De meeste browsers zijn geconfigureerd om Cookies te accepteren, controleren of eventueel uit te schakelen door middel van zijn instellingen. Cookies zijn verbonden met de gebruikte browser en kunnen direct worden uitgeschakeld vanuit de browser. Je kunt de websites van de fabrikanten van verschillende Internet Browsers (Microsoft, Apple, Google, etc) raadplegen, onder de sectie ‘Help’ om informatie te vinden over het uitschakelen van Cookies.

5. Toelichting omtrent Cookies

Onder voorbehoud van de bepalingen van de Privacy Code, met name op grond van de artt. 13 en 122, en in verband met verwijzing naar de Autoriteitsbepaling, informeren wij jou dat je op elk gewenst moment de door jou gegeven toestemming ten opzichte van Cookies kunt wijzigen.

Woolrich houdt de betreffende toestemming van de gebruiker bij door middel van een speciale technische Cookie, door de Privacy Autoriteit een "niet bijzonder invasief" instrument beschouwd. De gebruiker kan zijn toestemming weigeren en/of op elk gewenst moment zijn/haar opties met betrekking tot het gebruik van Cookies door de Site aan passen, doormiddel van de ‘Toelichting omtrent Cookies’ die vanaf elke pagina op de Site bereikbaar is.

De gebruiker heeft het recht om op elk moment de erkende rechten uit te oefenen die in art. 7 van de Privacy Code staan en in het bijzonder om, onder andere, een kopie te verkrijgen van de verwerkte gegevens, hun update informatie, informatie omtrent hun herkomst, doel en behandelingsmethoden, hun wijziging of integratie, hun verwijdering, anonimisering of blokkering van gegevens die in strijd zijn met de wet en vanwege legitieme redenen niet behandeld mogen worden.

Om dit recht uit te oefenen, kun je schrijven naar Woolrich op haar hoofdkantoor of een e-mail sturen naar:d [email protected]

Als je reeds jouw toestemming gegeven hebt, maar de machtigingen voor cookies wilt wijzigen, dien je deze middels de browser te verwijderen zoals hierboven aangegeven, anders worden de reeds geïnstalleerde Cookies niet verwijderd. Houd er in het bijzonder rekening mee dat het op geen enkele manier mogelijk is om controle over de third-party Cookies uit te voeren, dus als je al eerder toestemming gegeven hebt hiervoor, is het noodzakelijk om door te gaan met het verwijderen van Cookies via de browser (in de toegewezen sectie) of door rechtstreeks aan de derde partij een ‘opt-out’ te vragen.

Wij wijzen je er ten slotte op dat op datgene dat niet expliciet in dit Cookies Beleid opgenomen is, hetgeen van toepassing is zoals beschreven in ons Privacy Beleid en de daarmee verband houdende toelichting.