Gebruiksvoorwaarden van de Site

Welkom op onze website woolrich.eu ("Site"). Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de Site. De toegang en het gebruik van de Site, evenals de aankoop van producten, vereisen het lezen, kennisnemen en accepteren van deze gebruiksvoorwaarden naast de Algemene Verkoopvoorwaarden. De website wordt beheerd en onderhouden door Arvato Services Italië S.r.l., een bedrijf met het hoofdkantoor te Via Zanica 19, 24050 - Grassobbio - BG (de "Manager"), die fungeert als een commissionair of service provider van Verkoper Woolrich Europe B.V., een bedrijf met het hoofdkantoor te Via dell'Arcoveggio, 59/5 - 40129 Bologna ("Woolrich").

Indien je hulp nodig hebt, bezoek de sectie Klantenservice. Voor verdere juridische informatie, zie de secties Verkoopvoorwaarden , Retour Beleid en Privacy Beleid van de Site. Woolrich en/of de Manager (namens Woolrich) mogen deze gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of bijwerken. Wijzigingen en updates van de Gebruiksvoorwaarden zullen aan de Gebruikers worden gemeld zodra deze aangenomen zijn en zijn bindend na publicatie op de Site. We vragen je daarom regelmatig dit gedeelte van de Site te bezoeken om de publicatie van de nieuwste en bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden te controleren. Indien je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, in zijn geheel of gedeeltelijk, dan vragen we je de site niet te gebruiken.

De toegang tot en het gebruik van de Site, inclusief de weergave van webpagina's, de communicatie met de Manager of Woolrich, de mogelijkheid om product informatie te downloaden, en het aankopen van deze producten op de website, vormen activiteiten die alleen mogen worden uitgevoerd voor persoonlijke doeleinden die op geen enkele manier aan handels-, bedrijfs- en professionele activiteiten gekoppeld kunnen worden. De Manager of Woolrich kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebruik van de Site door haar gebruikers dat niet in overeenstemming is met de geldende wetten, de website en de inhoud ervan. In het bijzonder zal de gebruiker zelf verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie en gegevens die onjuist of vals zijn, of die gelinkt zijn aan derden zonder dat zij daar hun toestemming voor hebben gegeven, rekening houdend met onjuist gebruik hiervan.

Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade aan computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden, valt op de gebruiker en kan niet worden verhaald op de Manager of Woolrich, die geen verantwoordelijkheid nemen voor schade die voortkomt uit ontoegankelijkheid van beschikbare diensten of tegen eventuele schade veroorzaakt door virussen, beschadigde bestanden, fouten, omissies, serviceonderbrekingen, verwijderingen van de inhoud, problemen met het netwerk, providers of telefoon en / of computer-aansluitingen, onbevoegde toegang tot de Site, wijziging van gegevens en falen en/of storingen van het elektronische apparatuur zelf.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de bewaring en het juiste gebruik van persoonlijke gegevens, met inbegrip van gegevens die de toegang tot vertrouwelijke diensten mogelijk maken, evenals voor eventuele schade of letsel dat als gevolg van verkeerd gebruik, verlies of diefstal van dergelijke informatie kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de site, waaronder bijvoorbeeld de werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluid en video's, documenten, tekeningen, figuren, logo's en elk ander materiaal, in elk formaat, inclusief menu, webpagina's, afbeeldingen, kleuren, schema's, gereedschappen, fonts, ontwerp van de website, diagrammen, lay-outs, methoden, processen, functies en software die deel uitmaken van woolrich.eu (gezamenlijk de "content"), worden beschermd door auteursrecht en elk ander intellectueel eigendomsrecht van Woolrich of de Manager. Reproductie van de Inhoud, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woolrich en/of de Manager, is niet toegestaan.

Je bent enkel en alleen bevoegd om de Site en haar inhoud te bekijken. Je bent daarnaast eveneens bevoegd om alle andere gevallen van tijdelijke reproductiehandelingen uit te voeren, uitgezonderd handelingen van economische waarde, welke beschouwd zullen worden als kortstondig of incidenteel, integraal en essentieel onderdeel voor de weergave van de Site en de Inhoud, evenals andere legitieme navigatie op het Web. Je bent niet bevoegd om een reproductie, van wat van soort ook, uit te voeren, via geen enkel middel, in zijn geheel of in een deel van de Site en haar inhoud. Elke reproductie moet individueel door de Manager en/of Woolrich goedgekeurd worden. Dergelijke reproducties moeten desalniettemin voor legale doeleinden en in overeenstemming met het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten worden uitgevoerd. De auteurs van de individuele werken op de Site hebben te allen tijde het recht om het auteurschap over hun werken te claimen en het werk te veranderen, aan te passen of op elk andere manier te wijzigen inclusief het toebrengen van schade aan het werk, wat volgens hun oordeel afbreuk doet aan hun eer en reputatie. Je stemt ermee in om de auteursrechten van de kunstenaars die hebben besloten om hun werken op de Site publiceren of die hebben meegewerkt aan de oprichting van nieuwe expressieve en artistieke werken die bestemd zijn voor publicatie, die al dan niet deel uit maken van de Site, te respecteren. Evenmin is het, onder geen beding, toegestaan om op welke wijze en in welke vorm ook de Inhoud van de Site of elk ander werk beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, te gebruiken.

Handelsmerken en domeinnamen

Alle te onderscheiden kenmerken, die de producten verkocht op de site differentiëren, zijn handelsmerken geregistreerd door hun respectieve eigenaren en worden gebruikt voor het enige doel van het onderscheiden, beschrijven en reclame maken voor de Producten die te koop worden aangeboden. Woolrich, de Manager en alle andere houders van geregistreerde merken, hebben het exclusieve recht om gebruik te maken van hun respectievelijk handelsmerken. Elk gebruik van deze merken dat niet in overeenstemming is met de wet, en daarmee niet geautoriseerd is, is verboden en leidt tot ernstige juridische gevolgen. Het is op geen enkele wijze toegestaan om dergelijke handelsmerken en andere te onderscheidende kenmerken aanwezig op de site te gebruiken om ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken te halen, of gebruik hiermee dat schadelijk voor hen en hun eigenaren kan zijn.

Links naar andere Websites

De Site kan hyperlinks (de "Links") bevatten naar andere websites die geen enkel verband houden met de Site. De Manager heeft geen controle of toezicht op deze websites of hun inhoud. Noch de Manager, noch Woolrich zullen dan ook verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud van dergelijke sites en de door hen opgestelde regels met betrekking tot jouw privacy en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens terwijl jij op het Web navigeert. Wees dus attent wanneer je deze websites via de Links bezoekt en lees de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Beleid zorgvuldig door. De activering van de Links leidt tot geen enkele waarschuwing of signalering voor de toegang en het browsen op deze websites, noch enige garantie van de inhoud, de diensten of goederen die door hen worden aangeboden en verkocht aan internetgebruikers.

Links naar de site

Een ieder die geïnteresseerd is in het activeren van Links naar de homepage en andere pagina's van de Site, openbaar toegankelijk, gelieve contact op nemen met de Manager op het volgende e-mailadres [email protected] of via het contactformulier. Het activeren van Links wordt namens Woolrich toegestaan, tegen een vergoeding of gratis, en via een niet-exclusief licentie. Woolrich heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde Links naar haar website in het geval dat de aanvrager in het verleden aan oneerlijke handelspraktijken of handelspraktijken die niet in overeenstemming zijn met de gebruiken van de industrie, dan wel aan oneerlijke concurrentie heeft deelgenomen, of wanneer de aanvrager in het verleden in diskrediet is geraakt of wanneer de kans hiertoe bestaat in de toekomst. De activering van “diepe hyperlinks” (zoals deep frames of deep links) naar de Site of het ongeoorloofd gebruik van meta-tags, zonder toestemming van Woolrich, is in alle gevallen verboden.

Inhoud Disclaimer

De Manager doet al het mogelijke om de publicatie van inhoud die scènes van fysiek of psychisch geweld beschrijven of vertegenwoordigen, of scènes die afhankelijk van de gevoeligheid van de gebruikers van de site kunnen ze worden beschouwd als scènes die burgerlijke overtuigingen, mensenrechten en de waardigheid van personen, in al zijn vormen en uitingen, schenden op de Site te vermijden. Maar noch de beheerder, noch Woolrich kunnen garanderen dat de inhoud van de Site geschikt of wettig veroorloofd is in landen buiten Italië. Echter, als dergelijke inhoud onwettig of illegaal worden geacht in sommige van deze landen, dan vragen we je de Site niet te bezoeken en mocht je er tóch voor kiezen om de Site te bezoeken, dan informeren wij je dat jouw besluit om gebruik te maken van de dienstverlening door woolrich.eu beschikbaar gesteld, jouw eigen exclusieve en persoonlijke verantwoordelijkheid is.

De Manager heeft daarnaast ook alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om zijn Gebruikers te garanderen dat de Inhoud van de Site accuraat is en geen informatie bevat die onjuist of verouderd is, ten opzichte van de publicatiedatum op de Site en, voor zover mogelijk, ook daarna. Echter, noch de beheerder, noch Woolrich nemen ten opzichte van de Gebruikers verantwoordelijkheid over de juistheid en volledigheid van de inhoud. De Manager kan de Gebruikers evenmin garanderen dat de website ononderbroken zal werken, zonder fouten of storingen als gevolg van de Internetverbinding. Voor problemen bij het gebruik van de Site, kun je contact opnemen met de Klantenservice via het volgende e-mailadres: [email protected] . Een medewerker zal tot jouw beschikking staan om je te helpen jouw toegang tot de Site, indien mogelijk, te herstellen. Ook raden we je aan contact op te nemen met jouw internetprovider óf te controleren of elk apparaat nodig voor de Internetverbinding en de toegang tot web content, correct geactiveerd is, jouw internetbrowser inbegrepen. Ondanks dat de Manager ernaar zal streven al het mogelijke te doen om een continue toegang tot de website te waarborgen, kan het dynamische karakter van het internet en haar web content er voor zorgen dat de Site niet werkt zonder schorsingen, onderbrekingen of discontinuïteit als gevolg van de noodzaak om de website bij te werken. De Manager heeft technische en organisatorische maatregelen aangenomen om de veiligheid van zijn diensten op de website en de integriteit van gegevens omtrent netwerkverkeer en elektronische communicatie te garanderen en te beschermen tegen vormen van gebruik- of denkfouten om zo de risico's van verspreiding, vernieling en verlies van al dan niet vertrouwelijke informatie met betrekking tot gebruikers, aanwezig op de site, verkregen door middel van onbevoegde toegang, of toegang tot dergelijke gegevens en informatie die niet in overeenstemming is met de wet, te verkleinen.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Italiaanse wet.